Sturm snijdt in kosten met bodempotentiekaarten

Akkerbouwbedrijf Sturm bouwt verder op de ervaringen van vorig jaar met precisielandbouw.

De variabele toediening van bodemherbicide wordt van alleen in de uien uitgebreid naar wortelen en witlof. Bij aardappelen gaat de pootafstand gevarieerd worden op basis van de potentie van de grond en de potentie van het pootgoed. […]

Bodempotentiekaart

Anders dan in het eerste jaar van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) vervangen bij Sturm dit jaar een bodempotentiekaart van toeleverancier Van Iperen en een brandstofkaart uit de eigen trekker de bodemscan. De bodempotentiekaart wordt gemaakt op basis van open bronnen en is goedkoper dan een bodemscan.

Lees het volledige artikel op boerderij.nl